Veel gestelde vragen

In 5 stappen naar de medewerker(s) die u zoekt

  1. U meldt de vacature aan bij ErvarenJaren en bespreekt uw specifieke wensen
  2. Wij maken een offerte voor u
  3. Wij stellen geschikte kandidaten voor aan u
  4. Na een gesprek met de juiste kandidaat worden de praktische zaken doorgesproken
  5. Vervolgens wordt de inleenovereenkomst opgesteld.

Aan het werk!

Zoals veel uitzendbureaus werken wij met een omrekenfactor uitgaande van het bruto uurloon van de werknemer. Dat betekent dat het tarief wordt berekend als een percentage bovenop het bruto uurloon van de uitzendkracht.

Voorbeeld omrekenfactor:
Stel de omrekenfactor die u met een uitzendbureau heeft afgesproken 2.2 is, uitgaande van een bruto uurloon van €11,50 per uur. Dan wordt het tarief €11,50 * 2.2 = € 25.30 per uur exclusief btw.
Hierin zitten dan alle kosten verwerkt voor wat betreft de inhuur van de werknemer zoals loonkosten, belastingen, premies, kosten voor werving- en selectie, kosten loonadministratie en het risico dat is afgedekt bij ziekte, uitval en verlof.

De omrekenfactor van een gepensioneerde uitzendkracht of het verlonen van een door u zelf geselecteerde medewerker zal tegen een aanzienlijk lagere omrekenfactor zijn dan een hoofd financiële administratie die ErvarenJaren voor u werft en selecteert. Uiteraard zal de omvang van het aantal uitzendkrachten ook meewegen. ErvarenJaren verzorgt en zet pools in voor organisaties tegen zeer scherpe tarieven.

Maakt een uitzendkracht kosten voor het reizen woon-werk dan worden deze aan de uitzendkracht vergoed in doorberekend. Over het algemeen gaat dit o b v OV-tarieven of een vergoeding per km o b v de ANWB routeplanner. Uiteraard gaat dit in overleg met u als opdrachtgever.

ErvarenJaren werft en bemiddelt door heel Nederland. Landelijke inzet van bijvoorbeeld chauffeurs en informatiemedewerkers worden incidenteel en structureel voor meerdere opdrachtgevers verzorgd.

Wordt een uitzendkracht ziek gedurende de opdracht, dan komen de kosten voor rekening van ErvarenJaren.

Over het algemeen start een uitzendkracht met een uitzendovereenkomst. Dit is een overeenkomst die gekenmerkt wordt door ‘ geen werk – geen inzet’. Na 78 gewerkte weken volgt een contract voor bepaalde tijd. De lengte van deze contracten gaat in onderling overleg. ErvarenJaren gaat voor de duur van dit contract een inleenovereenkomst aan met de opdrachtgever. Er mogen 6 contracten in 4 jaar worden gegeven. Daarna volgt een overeenkomst voor onbepaalde tijd.
Voor AOW+ kunnen afwijkende overeenkomsten worden afgesloten. Informeer voor het maatwerk dat ErvarenJaren kan verzorgen.

Uitzendkrachten hebben dezelfde rechten (percentages van het bruto loon) als werknemers in loondienst op vakantiebijslag en vakantiedagen. Deze worden opgebouwd en gereserveerd in de vorm van bruto bedragen die inzichtelijk zijn voor de uitzendkracht. Deze opbouw is volledig verwerkt in het tarief.

Conform de CAO van de NBBU heeft een uitzendkracht recht op pensioenopbouw vanaf 26 gewerkte weken. Voor de gehele uitzendbranche wordt dit verzorgd door Stipp Pensioen. De eerste fase van de opbouw tot 78 weken is een basispensioen. Vanaf 78 weken wordt dit een hoger Plus-pensioen.

Als u via ErvarenJaren een of meer medewerkers inschakelt, bent u officieel opdrachtgever en gelden de Algemene Voorwaarden van de De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU).

VERTEL ONS WAT U ZOEKT