Hoe werkt het? En veel gestelde vragen.

 1. U schrijft zich bij ons in via de website
 2. Als uw wensen aansluiten bij regelmatig binnenkomende vacatures of een openstaande vacature, dan nodigen we u direct uit voor een gesprek.
 3. ErvarenJaren stelt u kandidaat bij de werkgever.
 4. Er volgt een kennismakingsgesprek tussen u en de werkgever.
 5. Daarna ontvangt u van ons een uitzendovereenkomst en werkbriefjes en kunt u aan het werk!

Uw salaris (brutoloon) zal in goed overleg met u en de opdrachtgever worden bepaald.

Daarbij gelden de volgende uitgangspunten:

 • ErvarenJaren richt zich bij de bepaling van uw loon op de CAO van onze opdrachtgever
 • Als uitzendkracht ontvangt u dezelfde beloning als de vaste medewerkers van het bedrijf/organisatie waar u gaat werken. Zie ook cao-beloning
 • Werkervaring, opleidingen en relevante kwalificaties die betrekking hebben op de aangeboden functie wegen mee

Voor mensen met een (pre)pensioen zijn er voldoende mogelijkheden om bij te verdienen.

Een belangrijk onderdeel bij de CAO is de Inlenersbeloning.
Inlenersbeloning is een term die voorkomt in de ABU-CAO en NBBU-CAO voor uitzendkrachten. De inlenersbeloning is erop gericht dat de uitzendkracht hetzelfde salaris verdient en ook daadwerkelijk ontvangt als de overige personeelsleden van de inlener die dezelfde werkzaamheden uitvoeren en volgens de CAO van de inlener worden betaald.

De volgende punten uit de bij de inlener geldende CAO moeten worden toegepast:

 • Het brutoloon conform de schaal waarin de werknemer is ingedeeld
 • ATV/ADV-dagen
 • Toeslagen voor overwerk en onregelmatige uren
 • Initiële loonsverhogingen, zoals bij inlener bepaald
 • Onkostenvergoedingen
 • Periodieken

Wanneer de inlener zelf ook nog een eigen arbeidsvoorwaardenregelement kent voor haar werknemers, bovenop de CAO, dan geldt deze ook voor de uitzendkrachten die bij de inlener zijn tewerkgesteld. Het is nl. inlenersbeloning en geen ‘CAO-beloning’.

Naast het bruto uurloon heeft u recht op reserveringen. Deze reserveringen worden berekend over uw bruto uurloon en zijn opgebouwd uit vakantiedagen, kort verzuim en feestdagentoeslag. Daar overheen ontvangt u vakantiegeld (8%).
De reserveringen kunt u opvragen als u een dag vrij neemt of wanneer u op vakantie gaat. In de maand mei wordt het vakantiegeld automatisch aan u uitbetaald. Dit gaat mee met de laatste week van de maand mei. De opbouw van uw reserveringen kunt u terug vinden op uw loonspecificatie.

Nee, u wordt niet gekort op uw AOW als u via ons gaat werken.

De salarisadministratie wordt wekelijks uitgevoerd. Peildatum voor de verloning is maandag vóór 17.00 uur. Komt uw werkbriefje later binnen, dan verschuift deze automatisch één week naar de eerstvolgende salarisverwerking.

De salarisverwerking wordt op donderdag uitgevoerd en uw salaris staat binnen vijf werkdagen op uw rekening. Bij feestdagen zoals Pasen, Pinksteren ect. zijn de banken dicht en zal de betaling een dag later plaatsvinden.

Soms werkt het systeem niet mee . Een oplossing kan zijn dat u eerst even uitlogt / het systeem afsluit en dan opnieuw probeert. Ook is er wel eens een tijdelijke uitval. Dan kunt u het ook een paar uur later nog een keer proberen.

Lukt het dan nog niet of is er haast bij geboden, neem dan even contact met ons op.

Deze ontvangt u per mail rond de eerste week van februari.

Bent u jonger dan 67 jaar dan bouwt u via ErvarenJaren automatisch pensioen op (vanaf 1 januari 2018 bouwt u dit op als u jonger bent dan 68 jaar). U hoeft zich hiervoor dus niet zelf aan te melden. Het pensioenfonds kent twee regelingen: de Basisregeling en de Plusregeling.

De basisregeling start na 26 gewerkte weken. Er wordt dan nog geen premie ingehouden op uw loon. ErvarenJaren betaalt als uw werkgever de premie over het bruto-loon.

De plusregeling gaat in na 78 gewerkte weken. In deze fase wordt er een percentage (afhankelijk van uw leeftijd) ingehouden op uw loon. Naast het bedrag dat u zelf spaart, betaalt ErvarenJaren ook nog een percentage.

Wij zijn verplicht om deel te nemen aan deze pensioenregeling. PVF Achmea voert namens de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor Langdurige Uitzendkrachten (Stipp) de regeling uit. Voor meer informatie ga naar www.stippensioen.nl

Bij ziekte zult u zich vóór 9.00 uur ziek moeten melden bij het bedrijf waar u via ErvarenJaren werkt én bij ErvarenJaren. Als u recht heeft op een loondoorbetaling dan zal ErvarenJaren dit melden bij de verzekeraar en Arbodienst Acture. Zij zullen vervolgens contact met u opnemen en het ziekengeld uitkeren. Heeft u een overeenkomst voor bepaalde tijd dan zal ErvarenJaren zelf met een eigen arbodienst de loondoorbetaling uitvoeren.

Hoe u zich beter kunt melden ( ook belangrijk ) krijgt u van Acture door.

SCHRIJF U NU IN EN REAGEER OP ONZE VACATURES